header-logo
Verklaring Omtrent Gedrag
Vrijdag 1 September 2017

Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Het bestuur van HZVV wil graag dat iedereen – en dan met name binnen de categorie minderjarigen – in een veilige omgeving kan voetballen. De veiligheid van onze leden nemen we namelijk serieus. Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet zo dat we op dit moment bepaalde misstanden constateren.
De maatschappij verandert en vraagt op meerdere terreinen om proactief, preventief en alert beleid. Vanzelfsprekend ontkomt ook een vereniging als HZVV daar niet aan. HZVV wil daarom graag van elke trainer, leider en/of coördinator betrokken bij het jeugdvoetbal een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) ontvangen.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert. Daarbij wordt alleen gekeken in relatie tot het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het aanvragen van een VOG is gratis voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Procedure
Inmiddels is voor de meeste betrokkenen al een verklaring aangevraagd. Echter niet alle e-mailadressen zijn bekend. Ben je het komend seizoen trainer, leider, coördinator van een jeugdteam van HZVV en heb je nog geen e-mail ontvangen met een uitnodiging tot het aanvragen van de VOG, stuur dan een e-mail naar bestuur@hzvv.nl dan zal ondergetekende ervoor zorgen dat je alsnog een aanvraag in kunt dienen.

Bestuur HZVV
Casper Fieten
 


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden