header-logo
Uitnodiging ALV op 23 april
Maandag 23 April 2018

Uitnodiging ALV op 23 april

Uitnodiging ALV op 23 april

Beste HZVV-ers,

Ter herinnering: Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 23 april 2018 om 20.00 uur  - in ons clubhuis. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kop koffie.

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 13 november 2017 kunnen worden opgevraagd via een mail aan bestuur@hzvv.nl.
 

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV
Walter Kamminga, Secretaris

 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 23 april 2018 om 20.00 uur.

1.         Opening

2.         Mededelingen/ingekomen stukken

3.         Goedkeuring notulen 13 november 2017

4.         Bestuur

4.         Contributie 2018-2019

5.         Concept begroting 2018-2019

6.         Vrijwilligers

7.         Vragenronde

De ledenvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer/BC-ruimte van HZVV.

 


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden