header-logo
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 mei 2019
Maandag 6 Mei 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 mei 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 mei 2019

  

Beste HZVV-ers,

 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kop koffie.  

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 12 november en 17 december jl. kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

 

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV

 

Priscilla Niemeijer

Secretaris

 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 20 mei om 20.00 uur.

 

1.     Opening

2.     Mededelingen/ingekomen stukken

3.     Goedkeuring notulen 12 november 2018

4.     Begroting 2019/2020

5.     Alcoholbeleid

6.     Kleding

7.     Verkiezing bestuursleden:

a.     Jan Wiebren de Vries (commerciële zaken) aftredend en niet herkiesbaar

b.     Voordracht Edwin Oostijen (algemene zaken a.i.)

8.     Vragenronde

 

De ledenvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer/BC-ruimte van HZVV

 

 


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden