header-logo
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november 2017
Maandag 30 Oktober 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 november 2017

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 13 november 2017 om 20.00 uur in ons clubhuis. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kop koffie.

De agenda treft u onderstaand aan. De jaarrekening 2016/2017 is in te zien op woensdag 8 november a.s. vanaf 20.00 tot 21.30 uur in de bestuurskamer. De notulen van de ledenvergadering van 10 april jl. kunnen worden opgevraagd via een mail aan bestuur@hzvv.nl.

Met een vriendelijke groet,
Bestuur HZVV

Casper Fieten
Secretaris

 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 13 november 2017 om 20.00 uur.

Voor de pauze is de vergadering uitsluitend toegankelijk voor leden.

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen 10 april 2017
 4. Jaarverslag secretaris 2016-2017
 5. Jaarrekening 2016-2017
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Goedkeuring en decharge Bestuur jaarrekening 2016-2017
 8. Alcohol convenant Gemeente Hoogeveen
 9. Werving vrijwillgers
 10. Verkiezing bestuursleden:
  1. Emmy Saimi-Roozeboom (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar
  2. Casper Fieten (secretaris) aftredend en niet herkiesbaar
  3. Voordracht Walter Kamminga (secretaris)
 11. Vragenronde

De ledenvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer/BC-ruimte van HZVV
 


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden