header-logo
Twee nieuwe leden van verdienste bij HZVV
Zondag 7 Januari 2018

Twee nieuwe leden van verdienste bij HZVV

Twee nieuwe leden van verdienste bij HZVV

Het bestuur van HZVV heeft tijdens de goedbezochte en uitermate gezellige nieuwjaarsreceptie van de club Casper Fieten en Willem Schraa benoemd tot leden van verdienste. Beiden namen de daarbij horende oorkonde met veel genoegen in ontvangst uit handen van clubvoorzitter Johan Massier. 

Tijdens zijn inleidende toespraak stond Massier uiteraard stil bij de verdiensten van beide heren. “Casper Fieten zei direct “ja, ik wil” toen hem in 2009 gevraagd werd om als bestuurslid van HZVV de portefeuille van secretaris op zich te nemen. Fieten vervulde zijn bestuursfunctie ruim acht jaar. “Belangrijke verdiensten van Casper zijn het nieuwe huishoudelijk reglement en de nieuwe statuten die in resp. 2010 en 2011werden aangenomen door de leden van HZVV. Eveneens wist Casper zich verantwoordelijk voor de “Code sportief gedrag in en buiten het veld” waarin niet alleen de normen en waarden benoemd worden waar de leden van de club aanspreekbaar zijn, maar ook het gedrag beschreven staat dat bij die normen en waarden past,” aldus voorzitter Massier.

Willem Schraa was meer dan zes jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor de omvangrijke portefeuille voetbalzaken. Schraa kon bij het vervullen van deze rol terugvallen op een groot en goed netwerk in de voetbalwereld. Massier: “In zijn functie als bestuurslid voetbalzaken initieerde Schraa het voetbaltechnisch beleidsplan dat nog steeds van kracht is. En in zijn laatste jaar gaf Schraa nog leiding aan een de werkgroep die er zorg voor droeg dat er nieuw beleid werd geformuleerd voor het meisjes- en vrouwenvoetbal bij HZVV.”
De dames Fieten en Schraa -die beiden ook actief zijn als vrijwilliger bij de club- kregen uiteraard een bos bloemen in de clubkleuren aangeboden. “Als dank voor jullie bereidheid om beide heren elke keer maar weer vrij te stellen van werkzaamheden thuis wanneer de HZVV plicht riep,” aldus Johan Massier.


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden