header-logo
Reminder Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 november 2019
Woensdag 20 November 2019

Reminder Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 november 2019

    

Beste HZVV-ers,

 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 25 november 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kop koffie.

 

De agenda treft u onderstaand aan. De jaarrekening 2018/2019 is in te zien op donderdag 14 november a.s. vanaf 19.30 tot 21.00 uur in de bestuurskamer. De notulen van de ledenvergadering van 20 mei jl. kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Bestuur HZVV

 

 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 25 november 2019 om 20.00 uur.

 

1.     Opening

2.     Mededelingen/ingekomen stukken

3.     Goedkeuring notulen ALV 20 mei 2019

4.     Jaarverslag secretaris 2018-2019

5.     Jaarrekening 2018-2019

6.     Verslag van de kascommissie

7.     Goedkeuring en decharge bestuur jaarrekening 2018-2019

8.     Pauze

9.     Ter informatie en bespreking

a.     Technisch beleid

10.  Afscheid vertrekkend bestuurslid Erik Streutker, Joost Moes is ook aan het einde van zijn bestuursperiode maar stelt zichzelf herkiesbaar

11.  Vragenronde

Sluiting

 

De ledenvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer/BC-ruimte van HZVV

 

 


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden