header-logo
Henk de Jong voorgedragen als voorzitter a.i. van HZVV
Dinsdag 9 Oktober 2018

Henk de Jong voorgedragen als voorzitter a.i. van HZVV

Een kleine commissie, bestaande uit Casper Fieten, Frans van Dorst en Ruben Tigelaar, is in de afgelopen periode naarstig op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter. Dit was nodig omdat de huidige voorzitter, Johan Massier, om gezondheidsredenen af moet zien van een tweede termijn. Na verschillende gesprekken adviseerde de kleine commissie Henk de Jong voor te dragen. Het bestuur heeft deze voordracht inmiddels van harte onderschreven.

Als bestuur zijn we blij dat deze ras HZVV'er bereid is gevonden deze belangrijke functie -vooralsnog ad interim voor in ieder geval een jaar- op zich te willen nemen. We weten de club bij hem in vertrouwde handen. De kleine commissie voert nog gesprekken met kandidaten voor de vacatures van secretaris en penningmeester. We hopen van harte dat ook deze functies op de ALV van 12 november a.s. weer ingevuld kunnen worden.

De zoektocht naar een secretaris bleek nodig omdat Walter Kamminga, die de functie tot voor kort vervulde, terug heeft moeten treden als gevolg van een burn-out. We hopen uiteraard dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen, maar realiseren ons dat Walter er verstandig aan doet in de nabije toekomst zuinig met zijn energie om te gaan.

De vacature van penningmeester, ontstaan na het terugtreden van Emmy Saimi-Roozeboom, werd het afgelopen jaar waargenomen door Khenny Santinge. Om persoonlijke redenen heeft hij echter moeten besluiten dat hij nu niet voorgedragen wil worden ter benoeming door de ALV. We hopen als bestuur van harte dat wij op de a.s. ALV alle vrijkomende vacatures in het bestuur weer in kunnen vullen met gemotiveerde kandidaten die met de blijvende bestuursleden de schouders eronder willen zetten om onze club verder te helpen richting de toekomst.

Het bestuur van HZVV


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden