header-logo
Organisatie

Organisatie

Om aan het ambitieuze beleid uitvoering te geven, is een professionele organisatie vereist. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar of interessant is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Daarbij is echter van groot belang dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend. Het professionele aspect wordt juist ingevuld doordat een ieder de taak die hij/zij op zich genomen heeft, daadwerkelijk vervult, ongeacht de omvang van deze taak. Met andere woorden: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Om dit te waarborgen kent de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie.

Wedstrijdzaken      
Henk Hotting wedstrijdsecretaris wedstrijden@hzvv.nl  0528-268171


Bestuur HZVV 2016 - 2017
Op de foto: Casper Fieten, Emmy Saimi-Roozeboom, Johan Massier, Jan-Wiebren de Vries, Joost Moes, Erik Streutker en Regina van der Meulen.

Bestuur      
Johan Massier Voorzitter, PR & Communicatie voorzitter@hzvv.nl 06-51290107
Jan-Wiebren de Vries Commerciële zaken cz@hzvv.nl 06-30323625
Erik Streutker Voetbalzaken bestuur@hzvv.nl  
Emmy Saimi-Roozeboom Financiële zaken financien@hzvv.nl 06-46107413
Joost Moes Facilitaire Zaken & Horeca info@hzvv.nl  
Casper Fieten Secretaris, Personeel & Organisatie bestuur@hzvv.nl 06-53212266
Vacature Jeugdvoetbalzaken jeugd@hzvv.nl  

 

 
Jeugdcommissie HZVV    
Vacature Voorzitter jeugd@hzvv.nl
Vacature Secretaris jeugd@hzvv.nl
Vacature Hoofd opleidingen jeugd@hzvv.nl
René de Vries A-, B- en C-sectie jeugd@hzvv.nl
Wilfred Poeste D-, en E-sectie jeugd@hzvv.nl
René Boer F- en Kabouter-sectie reneboer@ziggo.nl
Vacature Meiden-sectie  

 

Ledenadministratie leden@hzvv.nl
Ita Hotting 06-50838574

 

PR & Communicatie    
Priscilla Niemeijer Hoofd PR & Communicatie pr@hzvv.nl 
Walter Kamminga Webbeheerder en Social Media website@hzvv.nl
Bert Tigelaar Teletekst 344 wedstrijden@hzvv.nl
Jochem van de Weg Huisfotograaf en Social Media jochemvdweg@gmail.com
Reinier de Boer Verslaggever 1e elftal  
Priscilla Niemeijer Speaker thuiswedstrijden 1e elftal  
Mark Strijker Berichtgeving wedstrijdbureau  
Jack Boon / Erik Jan Kreuze Nabespreking wedstrijden 1e elftal  

 

Technische commissie    
Jaap de Jonge lid 06-51284566
Casper Houtzager lid 06-45347124

 

Facilitaire zaken    
Frans Wobben Hoofd facilitaire zaken  06-46697430
Marian Dekker Beheerder kantine  06-29446683
Arthur Benjamins Planning kantine  
Simone Hup Kledingfonds/materialen kleding@hzvv.nl

 

 Lief en leed  liefenleed@hzvv.nl
 Casper Fieten  
 Hiekie Schraa  

 

Evenementencoördinatoren  
Bert Tigelaar evenementen@hzvv.nl
Michel Manusiwa  

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden