header-logo
Contributie 2020 - 2021

Contributie 2020 - 2021

De contributie voor het seizoen 2020 - 2021 is vastgesteld. 

Contributie (in hele euro’s) is inclusief bijdrage kledingfonds en bondscontributie van de KNVB voor alle voetballende leden.

Categorieën

Contributie 
per jaar

 Contributie
 per termijn

Senioren

€ 257

€ 64,25

Senioren zaal

€ 139

€ 34,75

,Senioren veld/zaal

€ 330

€ 82,50

Jeugd onder 19

€ 229

€ 57,25

Jeugd onder 17

€ 196

€ 49

Jeugd onder 14 en onder 15

€ 188

€ 47

Jeugd onder 12 en onder 13

€ 176

€ 44

Jeugd onder 10 en onder 11

€ 151

€ 37,75

Jeugd onder 8 en onder 9

€ 151

€ 37,75

35+ en 45+ voetbal

€ 143

€ 35,75

Old Stars (60+ voetbal)

€ 122

€ 30,50

G-voetbal

€ 143 € 35,75

Kabouter Voetbal

gratis

-

Niet Voetballend Lid*

€ 90

€ 22,50

Donateur**

€ 73

€ 18,25

 

- In het lidmaatschap van HZVV is de kleding (excl. sokken) meegenomen conform het kledingreglement. Dit geldt uitsluitend voor voetballende leden.

- Ieder nieuw lid van HZVV ontvangt een kortingsbon voor 20% korting op aanschaf van het eerste paar voetbalschoenen bij Intersport Jan Bols. Daarnaast geeft Intersport Jan Bols altijd 10% korting op alle voetbalbenodigdheden aan leden van HZVV.

- De contributies kunnen jaarlijks worden verhoogd met de CPI. Minimaal 1% en maximaal 4%, gebaseerd op de CPI per januari voorafgaand aan het nieuwe seizoen (publicatie CBS).

- De termijnbetalingen van de contributie worden afgerond naar boven op hele euro’s.

- Contributiebetaling vindt plaats in 4 termijnen: augustus, november, februari en mei (hier kan in uitzonderingsgevallen, op individuele basis van worden afgeweken).

- Betaling gebeurt d.m.v. automatische incasso.

- Indien de contributie niet geïnd kan worden, of anderszins niet betaald wordt (vgl. storneringen), wordt het betreffende lid maximaal 2 keer aangemaand zijn/haar contributie binnen 2 weken te betalen. Indien dit niet gebeurt zal de spelerspas van betreffende speler/speelster geblokkeerd worden. Totdat de contributie is betaald, is de speler/speelster niet gerechtigd om voor HZVV uit te komen.

- Mocht er aan deze wanbetaling een bepaalde mate van onvermogen ten grondslag liggen, dan wordt het bewuste lid geacht in contact te treden met de ledenadministratie, teneinde een betalingsregeling te treffen.

- Bij meerdere voetballende kinderen uit één gezin (bij aanvang van het seizoen op 1 september jonger dan 18 jaar) is er recht op 10% korting op de contributie voor het tweede kind en 25% korting voor het derde en de meerdere kinderen, mits allen een heel seizoen gespeeld hebben. Indien u denkt hier recht op te hebben of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Deze korting wordt niet automatisch verleend, maar moet aan het einde van het seizoen worden gedeclareerd bij de ledenadministratie, waarna de verleende korting achteraf zal worden overgemaakt.

- Geen inschrijfgeld en kosten voor KNVB-overschrijvingen en spelerspas.

- Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap dient uiterlijk voor 1 juni van het jaar schriftelijk worden gedaan. Daarna is er voor het gehele komende seizoen contributie verschuldigd. De ledenadministratie kan uit coulance in uitzonderlijke situaties hiervan afwijken. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een verhuizing buiten Hoogeveen of ziekte.

* Niet voetballende leden (NVL) a) Leden die niet voetballen (evt. wel trainen) en dus passief lid van de vereniging zijn; b) Ledenvrijwilligers zijn als vrijwilliger werkzaam voor de vereniging. Vrijwilligers betalen een vrijwillige bijdrage. c) Leiders/leidsters, trainers en clubscheidsrechters (onbezoldigd) zijn vrijgesteld van contributie, aangezien deze is verdisconteerd in de contributie van de spelende leden.

Iedereen die structureel activiteiten voor HZVV verricht is lid en bij HZVV vinden we dat grote en kleine voetballers en vrijwilligers allemaal wat te zeggen moeten hebben.

Welke rechten heeft een lid?

* Niet Voetballende Leden hebben toegang en stemrecht op de Ledenvergadering. Tevens gratis toegang bij wedstrijden;

** Donateurs zijn geen lid van de vereniging. Donateurs ontvangen een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal en kunnen uitsluitend het openbare deel van de Ledenvergadering bezoeken.

Bestuur HZVV

Komende wedstrijden

Helpman VR1 HZVV VR1 zaterdag 29 januari 14:30
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden