header-logo
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 september 2021
Dinsdag 21 September 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 september 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 september 2021

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 27 september a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom, start van de vergadering is om 20:00 uur.

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 26 april 2021 kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen 26 april 2021
  4. Begroting 2021/2022
  5. Verkiezing bestuursleden
    - Voordracht door het bestuur om Geralda Wulff-Booij te benoemen tot bestuurslid algemene zaken, momenteel is deze bestuurspost vacant.
    - Eventuele kandidaten vanuit de leden dienen zich schriftelijk bij de secretaris te melden, vergezeld van 25 handtekeningen van stemgerechtigde leden.
  6. Vragenronde

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

HZVV VR1 De Weide VR1 zaterdag 5 februari 15:00
Helpman Jo19-1 HZVV Jo19-1 zaterdag 5 februari 12:00
Hoogezand Jo17-1 HZVV Jo17-1 zaterdag 5 februari 13:15